Klasa taneczna

METODY PRACY

Czerpiemy z Języka Ruchu w podejściu LBMS (Laban Bartenieff Movement System)
Rozwojowego aspektu DMT (Dance Movement Therapy)

 

JĘZYK RUCHU

Kompleksowe podejście, które daje głębokie zrozumienie połączenia ciała z psychiką.

Język ten tłumaczy ruch na słowa i życiowe tematy, związane z ciałem, myśleniem, emocjami i byciem w relacjach.

Pozwala zrozumieć jak umysł wyraża się poprzez ciało i jak emocje manifestują się w ruchu.

Poprzez świadomy kontakt z ciałem w ruchu możemy zdać sobie sprawę jakie sytuacje powtarzamy w życiu. Zyskujemy dzięki temu wybór, czy to nam służy i chcemy przy tych wzorcach pozostać, czy jesteśmy gotowi od tych schematów się uwolnić i je zaktualizować. Dzięki temu wyborowi możemy stawać się bardziej sobą.

„Człowiek porusza się, by spełniać swoje potrzeby. Swoim ruchem zwraca się ku temu, co jest dla niego ważne. Istnieją także niewidzialne wartości, które inspirują i powodują ruch”. Rudolf Laban


Język Ruchu ma szerokie zastosowanie zawodowe i prywatne. Jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy, jeśli zajmujesz się tańcem, ruchem, fizjoterapią, terapią zajęciową, psychoterapią, coachingiem, medycyną, edukacją, muzyką i sztuką, medytacją, jogą i innymi tematami, dotyczącymi ciała i umysłu.

 

LABAN BARTENIEFF MOVEMENT SYSTEM

(LBMS)

Kompleksowy system opisu ruchu, opracowany przez R. Labana i I. Bartenieff.

Odnosi się do uniwersalnych wzorców ruchowych wspólnych dla wszystkich ludzi, do grup, uwzględniajac np aspekt kulturowy i do jednostek.

LBMS mówi o 4 kategoriach, pozostających ze sobą w relacji.

  • Ciało

  • Jakości Ruchowe

  • Kształt

  • Przestrzeń


Odpowiadają kolejno za doświadczenie, emocje, relacje, myślenie.Dotyczą takich tematów jak:

  • ekspresja i wykonywanie zadań,

  • kontakt ze sobą i z innymi,

  • wysiłek i regeneracja.

 

ROZWOJOWY ASPEKT 

DANCE MOVEMENT THERAPY (DMT)

Terapia tańcem opiera się na wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchowa integrację człowieka.
Opiera się na idei, że umysł i ciało są nierozłączne- ruch ciała odzwierciedla osobowość i wewnętrzny stan emocjonalny, a zmiany w ruchu mogą prowadzić do zmian w psychice, wspomagając rozwój. Ruch stanowi metaforę życia, jest traktowany w sposób symboliczny.

 
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  • Facebook
Tancerze